Obec Příluka

Přejít na obsah
Úřední deska Usnesení ZO Kalendář akcí
Obec Příluka
Obecní úřad
SDH Příluka
Mateřská škola
Kontakt
Obecní úřad Příluka
Příluka čp. 80
PSČ: 539 44
• tel.: 724 781 080
obec@priluka.cz

Provozní řád

... Provozní řád sportovního areálu obce Příluka ...
pro návštěvníky veřejného sportovního areálu
 
 1. V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou uživatelé (návštěvníci) veřejného víceúčelového sportovního areálu zavázáni respektovat Provozní řád, se kterým jsou povinni se před vstupem do areálu seznámit.
 2. Uživatelem (návštěvníkem) se stává každý, kdo vstupuje do sportovního areálu hřiště a bere na vědomí, že tak činí na vlastní nebezpečí.
 3. Majitel a provozovatel sportovního areálu dohlíží na udržování pořádku a dodržování Provozního řádu.
 4. Vstup do areálu je možný pouze příslušným vstupem nikoli lezením přes plot. Uživatel je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny majiteli.
 5. Za újmu na zdraví nebo majetku návštěvníků, vzniklou při sportovní i jiné činnosti, majitel a provozovatel neodpovídá.
 6. Majitel a provozovatel neručí za odložené věci a peníze návštěvníků.
 7. Do prostor tenisového kurtu se nesmí vnášet předměty nesouvisející se sportovní činností.
 8. Veškeré zařízení a plochy areálu musí uživatel užívat pouze k účelu, ke kterému jsou určeny.
 9. Vstup na víceúčelová hřiště a dětské hříště je povolen jen za těchto podmínek:
  • osoby mladší 15 let za doprovodu a stálého dozoru rodičů nebo osob starších 18 let
  • hřiště s umělým povrchem – pouze obuv s rovnou podrážkou, přísně se zakazuje používat obuv s hroty, obuv na vysokém podpatku, znečištěnou obuv, obuv roztrhanou, obuv nevhodnou pro sport
  • hřiště fotbalové – povolena libovolná obuv vč. kopaček
 10. V areálu hřiště je přísně zakázáno:
  • kouření a manipulace s otevřeným ohněm mimo vyhrazená místa
  • vynášení vybavení klubovny mimo sportovní areál ( sklenice, talíře, židle, stoly, apod.)
  • požívání alkoholických nápojů mimo místa pro tyto účely určená
  • jízda na kolech, motocyklech a mopedech
  • vodění psů, koček a jiných zvířat na tenisový kurt, do prostoru dětského hřiště, zákaz volného pohybu psů, koček a jiných zvířat po celém sportovním areálu, o vstupu do prostor klubovny rozhoduje vždy každá služba vykonávající provoz v daném období
  • žvýkat v prostoru tenisového kurtu
  • věšet se na ochranné sítě, sítě na volejbal, nohejbal, fotbalové branky,brány a oplocení areálu
  • přísný zákaz hry malé kopané v prostoru víceúčelového hřiště!!
  • ničit zeleň a veškeré zařízení sportovního areálu
  • přemisťování volného inventáře areálu
  • dále je zakázána neoprávněná manipulace s příslušenstvím hřiště a poškozování vybavení i hřiště samotného a provozní budovy včetně popisování, polepování nebo pomalovávání zařízení
  • vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze za zbraň považovat
  • vnášet jakékoliv cizí předměty nesouvisející s provozem areálu
  • vstupovat do prostor, které nejsou určeny pro návštěvníky (např. hrací plocha v průběhu hry, technické zázemí klubovny )
  • házet předměty jakéhokoli druhu na hrací plochy či do prostor pro návštěvníky
  • odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
 11. Při konání všech sportovních a kulturních akcí, přebírá dohled a dozor nad zajištěním ochrany majetku pořadatelská služba pořádajícího tuto akci
 12. Osoby vykonávající pořadatelskou službu nosí na svém oblečení viditelné označení.
 13. Pořadatelská služba je oprávněna vydávat závazné pokyny k zabezpečení účelu, pro který byla zřízena, a vydávat pokyny k zajištění bezproblémového průběhu akcí.
 14. Kromě pořadatelské služby je oprávněna k dohledu a vydávání pokynů též bezpečnostní služba. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Policii ČR.
 15. V případě porušení tohoto řádu může být návštěvník správcem, pořadatelskou službou nebo jinými odpovědnými osobami z areálu vykázán, a podle okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR.
 16. Hrací doba na víceúčelovém hřišti, v době určené pro veřejnost, je 60 minut( není-li domluveno jinak). V případě dalšího zájemce,který zapůjčení měl předem objednáno je třeba hřiště uvolnit a vybavení vrátit.
 17. V provozním objektu je pro uživatele víceúčelového hřiště volně přístupné WC ( klíče od WC jsou součástí klíčů od tenisového kurtu), po každém použití zamknout!!!
Tento Provozní řád sportovního areálu byl schválen zastupitelstvem obce a to usnesením zastupitelstva ze dne 12.4.2010. 
Aktuality z obce

16. ledna 2019

FÚ v Litomyšli - daně z nemovitosti Vážení občané, dovolujeme si Vám připomenout...

8. ledna 2019

Poplatky za komunální odpad na rok 2019 se budou vybírat v úředních hodinách na...

25. listopadu 2018

SMS rozhlas - Obec Příluka Vám tímto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání...

16. listopadu 2018

úklid v budově OÚ v Příluce - brigáda každé pondělí navečer Obec...

13. listopadu 2018

Vymetení komína a revizní zpráva: Dne 13.11. (úterý), podle počtu přihlášenýchi...
Anketa
Chybí Vám prodejna smíšeného zboží v naši obci?
Určitě ano.
Určitě ano.
hlasů: 64
Spíše ano.
Spíše ano.
hlasů: 3
Spíše ne.
Spíše ne.
hlasů: 0
Určitě ne.
Určitě ne.
hlasů: 4
Počet hlasujících: 71
Jsem robot:
Napište číslici devět:
Doporučujeme
Počasí
Redakční systém MaRS 2.2 © regrafika ▪ design 2013 © Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti