ATC Příluka - stanování s dětmi

Datum: 29. 6. 2019 | Počet fotografií: 44

Dne 29.6. 2019 proběhl v naši obci již druhý ročník ATC Příluka (autokemp Příluka). Ptáte-li se, jak tato akce vznikla? Tak za vším stojí nápad našich dvou aktivních hasiček, Jitky a Moniky Truhlářových, že bychom mohli udělat stanování s dětmi. Nakonec z toho vzniknul 1denní plnohodnotný kemp se vším všudy. Patří jim za tento nápad velký dík, protože si myslím, že druhý ročník se stejně jako ten první velmi vydařil. Chtěl bych dále poděkovat Romanovi Šiklovi, za skvělou diskotéku pro děti a Václavu Hronkovi, za vynikající trampskopřílucký guláš pro návštěvníky kempu a také všem, kteří se podíleli na přípravě této akce. Jsem rád, že jsme se zase všichni sešli ve spolek a společně vytvořili nádhernou atmosféru, kterou přirozeně přenášíme na naše děti a učíme je se ve spolek scházet, tak jak to bylo za našeho dětství. Děti netráví anonymní hodiny u tabletů a PC, ale svůj volný čas prožívají společně s námi. Takže si myslím, že se všichni společně těšíme na již třetí ročník příluckého kempování.

David Šimek – starosta obce