Operační program Jan Amos Komenský

Název Programu: Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)

Název projektu: Šablony JAK – MŠ Příluka

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.02/22_002/0000890

Hlavní cíl projektu: Personální podpora – školní asistent

Celkové zdroje: 353 460,-Kč

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

OP JAK