Slavnostní otevření opravené MŠ

Datum: 17. 6. 2021 | Počet fotografií: 18

Naše školka v Příluce měla 17.6. 2021 slavnostní přehlídku. Na její průběh se přijeli podívat starostové a zastupitelé z okolních obcí, za Pardubický kraj nás navštívila radní a náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Michaela Matoušková, a další hosté. Pan farář P. Vladimír Novák zrekonstruované školce a nové zahradě požehnal. Čekali jsme na vhodnou dobu abychom mohli vzdát hold našim předkům, kteří krásnou budovu před 97. lety postavili. Nutnost a potřeba rekonstrukce se hlásila o své provedení čím dále častěji. Připravili jsme tedy projekt k případné rekonstrukci a podali žádost o dotaci. Ta nakonec dopadla od ministerstva financí na kompletní výměnu střechy, obnovu elektrických rozvodů v budově, hromosvodů, nové fasády atd … Zároveň při rekonstrukci dostala úplně nový kabát i celá třída. Celková investice včetně podílu obce byla 4.329.250,- Kč, dotace od ministerstva financí byla 3.865.484,- Kč. Při přehlídce jsme představili také naši novou enviromentální zahradu, o které jsme se již v tomto zpravodaji zmínili.