Zápis dětí do MŠ - dokumenty

9. 3. 2021 - Zápis dětí do MŠ v Příluce

Mateřská škola Příluka, okres Svitavy

Příluka 61, 539 44 Proseč u Skutče IČ: 70990018, Telefon: 461 635 189, mob: 603 734 782, e-mail: ms.priluka@seznam.cz, DS: 29briac

 

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2021/2022

MŠMT, v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády, vydává metodické doporučení k organizaci zápisů do Mateřských škol, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti:

 

· Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Podle §37, zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád lze podat „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání “: písemně, ústně do protokolu anebo v elektronické podobě s doručením :

Ø Do datové schránky školy (29briac),

Ø e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,

Ø poštou,

Ø osobním podáním ve škole

 

· Přílohy k žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

Ø Kopie rodného listu dítěte

Ø Přihláška dítěte

Ø Doložení řádného očkování dítěte – zákonný zástupce dokládá tuto povinnost potvrzením praktického dětského lékaře (do kolonky listu Přihláška do Mateřské školy). V případě, že dítě není řádně očkováno, doloží zákonný zástupce potvrzení od dětského lékaře, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (tzn. děti , které 31.8.2021 dosáhnou pěti let).

 

V Mateřské škole v Příluce bude zápis dětí pro školní rok 2021 – 2022

probíhat od pondělí 3.5. 2021 do pátku 14.5.2021, vždy od 8 do 12 hodin – pro osobní podání.

V tyto dny lze také poslat „Žádost“ a „Přihlášku“ datovou schránkou, poštou či e-mailem s elektronickým podpisem.

Formuláře jsou k dostání v Mateřské škole nebo na www.obecpriluka.cz, záložka MŠ).

Výsledky Zápisu budou zveřejněny do konce května 2021 (Na vývěsce v MŠ a na :www.obecpriluka.cz, záložka MŠ, aktuality).

 

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy v Příluce:

Ø Přednostně jsou přijímány děti ve věku 5 – 6 let, v povinném posledním roce před zahájením školní docházky či s odkladem školní docházky ze spádového školského obvodu obce zřizující MŠ (narození 2015 – OŠD, 1.9.2015 – 31.8.2016).

Ø Přednostně jsou přijímány děti v povinném posledním roce před zahájením školní docházky či s odkladem školní docházky (narození 1.9.2015 – 31.8.2016).

Ø Přednostně jsou přijímány děti ve věku 4 - 5let (narození 1.9.2016 – 31.8.2017)ze spádového školského obvodu obce zřizující MŠ.

Ø Přednostně jsou přijímány děti ve věku 4 - 5let (narození 1.9.2016 – 31.8.2017).

Ø Přednostně jsou přijímány děti od 3 – 4 let (narození 1.9.2017 – 31.8.2018) ze spádového školského obvodu obce zřizující MŠ.

Ø Přednostně jsou přijímány děti od 3 – 4 let (narození 1.9.2017 – 31.8.2018).

Ø Děti mladší 3 let (narození od 1.9.2018) budou přijímány při volné kapacitě MŠ. Pomocným kriteriem (1 bod) bude umístění staršího sourozence v MŠ. V případě většího počtu uchazečů a shodnosti bodového hodnocení uchazečů, rozhodne datum narození dětí (přednostně budou přijímány starší děti před mladšími

 

 

Při nejasnostech, problémech s doručením Žádosti a Přihlášky, atd… kontaktujte prosím ředitelku MŠ, Markétu Boštíkovou (603734782), nalezneme spolu řešení.

 

 

ŽÁDOST RODIČŮ o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE k zápisu do Mateřské školy

 

 Bude-li trvat tato koronavirová situace, klidně stačí poslat níže uvedené přihlášky elektronicky,
či se telefonicky zkontaktovat.