Ve školce jako doma III

opvvv

Název projektu: Ve školce jako doma 3

/To be in the kindergarten like at home/

Číslo programu: 02

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání

Název výzvy: Výzva č. 02_20_080 pro šablony III – MRR v prioritní ose OP

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017713

Fyzická realizace projektu: Datum zahájení 1.9.2020, předpokládané datum ukončení 30.6.2022

Žadatel: Mateřská škola Příluka, okres Svitavy, IČ: 70990018

Celkové způsobilé výdaje: 230 784,-Kč

Název aktivity: Školní asistent – personální podpora MŠ (sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí)

 

Projekt je spolufinancován evropskou unií