Pouťové slavnosti v Příluce

znak obcePřílucké pouťové slavnosti jsou již minulostí, ale vzpomínky, radost a pozitivní energie, která byla všude kolem, bude v nás doufám ještě hodně dlouho. Chtěl bych poděkovat všem za pomoc s přípravou, rodině Romportlové za práci a údržbu našeho „parku“ u kapličky a vyhlídky, místostarostovi Petru Chadimovi a zastupitelce Ivaně Štěrbové za pomoc s organizací, Dominiku Ryšavému, Jiřímu Švecovi a jeho rodině, Vladimíru Jelínkovi za pomoc za výčepem a občerstvením, paní Boženě Halouskové, Andree Jelínkové a Miroslavě Šimkové za pomoc s květinovou výzdobou a úklidem v kapličce. Stanislavu Cibulkovi, Tereze Hosové, Ireně Šimkové, Františku Šimkovi a Veronice Salátové Šimové za práci v týmu, ve kterém jsme přes rok společně a zdárně pomohli na svět našim příluckým krojům po 70. letech.

Dále bych chtěl poděkovat také všem ostatním, kteří přiložili ruku k této krásné akci a bez kterých by šla jen těžko zorganizovat. Nechci také zapomenout na porotu, která to letos měla opět velmi těžké, prý koláčky maximálně zaměstnali jejich chuťové pohárky, rozhodování bylo velmi náročné. Děkuji také všem „hospodyňkám“ které své sladké poklady opět daly do soutěže, a těším se, že příští rok v pořadí již 13. ročník Přílucké poutě opět rozdá mnoho radosti, pohody a úsměvů Vám všem, sousedé, přespolní, přátelé. Přikládám také ucelený výběr fotografií pro nahlédnutí, jak celá naše slavnostní pouťová neděle rozvíjela radost v nás samotných.

David Šimek - starosta obce

Datum: 5. 1. 2022 | Počet fotografií: 11

Během letošních pouťových slavností jsme měli další překvapení pro naše občany a návštěvníky naší poutě v podobě druhého zrekonstruovaného oltáříku v Přílucké kapličce. Oltáříky představují velmi unikátní památku lidového řemesla a dosud nejsou známy podobné analogie v celé ČR. V kapli se také nachází obraz Panny Marie, který byl v roce 2021 zrestaurován, originál obrazu byl zakonzervován a ukryt vně obrazu pro budoucí generace, předním se nachází replika obrazu vyvedená potiskem na plátno. Proběhly opravy vnitřní omítky a kaple byla nově vymalovaná vápenným nátěrem. Aby mohli být oltáříky přístupné i veřejnosti, nechali jsme vyrobit okrasné kované mříže v pozdě barokním stylu. Mříže nám vyrobil pan Petr Novák ze Zderaze.

Datum: 5. 1. 2022 | Počet fotografií: 19

Přílucké kroje se v naši obci objevili po 70. letech Návrh barevné výšivky vychází z původního litomyšlského kroje, je však doplněna o prvky, které jsou spjaty s obcí a které jsou k vidění i ve znaku obce. Těmito prvky jsou například lipová ratolest. Inspiraci nám také dodal zachovalý chlapecký přílucký kroj pana Jaroslava Cibulky st., kdy se dochovali gatě a opasek. Krojům požehnal pan farář Ladislav Novák za naši farnosti.

Datum: 5. 1. 2022 | Počet fotografií: 5

Odpoledne proběhl tradiční fotbalový zápas, svobodní proti ženatým. Letos patří výhra svobodným :) .

Datum: 5. 1. 2022 | Počet fotografií: 9

Letošní porota ve složení: předseda: Jaroslav Teplý a členové: P. Ladislav Novák, Jaromír Raba - starosta obce Nové Hrady, Matěj Doležal - místostarosta Suché Lhoty, Tomáš Dubský - starosta obce Vysočina, Lenka Dubská pani starostová z obce Vysočina, to měla letos opět velmi těžké, prý koláčky maximálně zaměstnali jejich chuťové pohárky, rozhodování bylo velmi náročné. Na třetím místě se umístila paní Marta Karalová, na druhém místě paní Ludmila Šplíchalová a na prvním místě pani Miroslava Šimková. Děkujeme také všem „hospodyňkám“ které své sladké poklady opět daly do soutěže, a těšíme se, že příští rok v pořadí již 13. ročník Přílucké poutě opět rozdá mnoho radosti, pohody a úsměvů Vám všem přátelé.