Pouťové slavnosti v Příluce

Datum: 19. 7. 2020 | Počet fotografií: 5
V neděli od 14:30 proběhla mše svatá u naší Kaple Marie Karmelské. V ní jsme měli překvapení pro naše občany a návštěvníky naši poutě v podobě jednoho, ze dvou Příluckých oltáříků, jeden je již zrestaurovaný druhý bychom chtěli zrestaurovat v příštím roce. Oltáříky jsme objevili zastrčené v našem archivu, a letos na konci zimy jsme je nechali odborně očistit a postupně po jednom zrestaurovat.
 
Níže uvádím vyjádření paní Mgr. Veroniky Cinkové - vedoucí odboru péče o památkový fond: Dřevěné oltáříky jsou polychromované pestrými barvami, některé části jsou pojednány v plátkovém stříbře, potažené vrstvou laku imitujícího dražší materiál plátkového zlacení. Jedná se o miniaturní architektury se sloupky, centrálním obrázkem světice, které je oltářík zasvěcen, a ozdobným nástavcem. Po stranách a v nástavci je zdobí stylizované slunečnice, v nichž jsou osazeny papírové medailony podobizen svatých a nezvykle velké množství zrcátek. Ve spodní části oltáříků se na sloupkových stojáncích zachovaly kovové hroty na osazování svící. Zrcátka společně se zapálenými svícemi musely vytvářet zajímavý efekt odrážejícího se světla a dotvářely v kapli velmi působivou atmosféru. Podobizny svatých jsou vypodloženy výstřižky historických dokumentů psaných inkoustem, v jednom případě i výstřižkem z novin s datací. Vznik oltáříků tedy můžeme časově zařadit do druhé poloviny 19. století, konkrétně od data zachovaného na novinách (pokud se ovšem nejedná o dodatečně vložený list z nějaké pozdější opravy). Oltáříky představují velmi unikátní památku lidového řemesla a dosud nejsou známy podobné analogie. Více informací může přinést další výzkum, který je teprve v počátcích, a důkladnější uměleckohistorické zhodnocení.
Datum: 19. 7. 2020 | Počet fotografií: 9

Následně jsme se přesunuli na náš sportovní areál, kde již čekalo na hodnocení celkem 21 vzorků Příluckých pouťových koláčků od našich šikovných hospodyněk. V porotě zasedli: předseda poroty a bývalý starosta obce Bučina pan Jaroslav Teplý, starostka obce Chotěnov Jitka Boštíková, starostka obce Řečany nad Labem Michaela Matoušková, P. Vladimír Novák, P. Zdeněk Mach, místostarosta obce Suchá Lhota Matěj Doležal.

Tenokrát jsme vyhlasovali 6 finalistů, kdy krásne třetí místo získala paní Lada Švecová ml., druhé místo paní Miroslava Šimková, a první místo paní Vlasta Romportlová.

Pouťové slavnosti v Příluce jsme nakonec ve spolek zakončili příjemnou vzájemnou diskusí. Probírali jsme naše plány, aktuální situaci, chuť soutěžních koláčků, sportovní výkon našich „fotbalistů“…. Prostě jsme se bavili tak jak to správní sousedé a občané v naši obci umí. Děkuji všem za pomoc s realizací našich Pouťových slavností a již nyní se těším na další v roce příštím. David Šimek – starosta obce ????

Datum: 10. 8. 2020 | Počet fotografií: 3

16:00 - tradiční pouťový zápas v kopané - svobodní proti ženatým