Slavnostní otevření Příluckého domu

Datum: 30. 1. 2024 | Počet fotografií: 53

Přílucký dům žije ... 18.2. 2023 se ho nám příluckým občanům, a vzácným hostům podařilo „oživit”. V den jeho narození jako první tanečníci na obnoveném sále měly tu čest vyzkoušet děti z naší mateřské školy. I proslovy byly. Chtěl bych ještě jednou poděkovat Michaele Matouškové – náměstkyně hejtmana a radní Pardubického kraje za zdravotnictví, Radimovi Sršňovi – náměstek ministerstva pro místní rozvoj ČR, Martinu Netolickému – hejtman Pardubického kraje, Michalu Kortyšovi – senátor, Tomáši Dubskému – poslanec PČR a panu faráři Vladimíru Novákovi za krásné slova podpory a za jejich čas, který nám všem věnovali. Teď je to již jen na nás přílučácích, aby náš nový kulturní stánek byl pln a využíván pro toliko potřebné kratochvíle. Nakonec bych chtěl poděkovat projektantu Ing. Milanu Drahošovi, zhotovitelské firmě Stavitelství Jokeš, zastupitelům, hasičům, a hlavně také vám občanům, kteří byli u toho, když náš dům měl "porodní bolesti" a pomohli jste s jeho narozením.