Stavba příluckého betléma

Datum: 21. 11. 2021 | Počet fotografií: 5

Týden a jeden den zbýval do začátku adventu. Latinské "Adventus" znamená příchod, počátek, očekávání, začátek ... Proto i my občané, z obce Přílucké jsme i letos nenechali nic náhodě. Opět jako v letech předchozích jsme pro všechny dobré duše připravili již tradiční přílucký betlém. Jsem velmi rád, že advent přichází, obzvlášť v této těžké době, a věřím, že nám všem velmi pomůže. V lidech probudí vzájemné porozumění, ohleduplnost a očekávání. A to nám všem nyní velmi schází. Díky moc všem za pomoc se stavbou Betléma a přípravou na jeho Rozsvícení vánočního stromu a betlému , na které jste všichni zváni. Držme při sobě přátelé, kamarádi, sousedé, přespolní.