Poplatek, komunální odpad rok 2022

Poplatky za komunální odpad na rok 2021
se budou vybírat v úředních hodinách na OÚ

31. 1. a 21. 2. 2022 - vždy od 17h do 18h

Ceny a podmínky poplatku jsou dle nové vyhlášky č. 1. 2021 a vyhlášky č. 2. 2019

Možnost platby „popelnic a psů“ od občanů bankovním převodem na
účet obce 1220743329/0800 u České spořitelny:

do dovršení 15. let věku ve výši 350 Kč

osoba starší 15. let věku ve výši 700,- Kč

částku za všechny poplatníky prosím sečtěte pošlete jedním příkazem dle níže uvedeného postupu:navod k platbe

Variabilní symbol pro poplatek za popelnice:1340 + čp (evč)
+ informace pro příjemce vyplňte prosím (Jméno a Příjmení)

 

QR kód pro platbu za komunální odpad

qr_platba_odpady

Při platbě přes QR kód prosím upravte na variabilním čísle poslední dvě čísla na vaše číslo popisné,
Dále v částce uveďte součet všech poplatníků, příklad 2 dospělí + 1 dítě = 1750 Kč

 

částku za všechny psy prosím sečtěte pošlete jedním příkazem dle níže uvedeného postupu:

za prvního psa 70,- Kč,

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150,- Kč

Variabilní symbol pro poplatek za psa:1341 + čp (evč)
+ informace pro příjemce vyplňte prosím (Jméno a Příjmení)

QR kód pro platbu za psa

qr_platba-psi_70

Při platbě přes QR kód prosím upravte na variabilním čísle poslední dvě čísla na vaše číslo popisné.